Kolik stojí pojištění a jak se počítá cena?

Cena pojištění závisí na konkrétním pojistném produktu a je výsledkem složitých pojistných výpočtů.

Jiným způsobem se tvoří cena například cestovního pojištění a zcela jinak se přistupuje k výpočtu ceny u životního pojištění. Zkusme si tento složitý proces, který ovlivňuje celá řada faktorů, ukázat na velmi zjednodušeném případu, a to na ceně havarijního pojištění.


Většina pojišťoven do ceny promítne základní rizikové faktory, která mají přímý dopad na její konečnou výši. Například záleží na tom, jakým silným autem klient jezdí. Statistiky jasně dokazují, že čím silnější auto klient řídí, tím větší škodu může způsobit. Dalším rizikovým faktorem je věk řidiče. Mladý řidič, který nemá příliš zkušeností je pro pojišťovnu více rizikový, a tomu odpovídá i vyšší cena pojistky než u zkušeného řidiče. Dalším faktorem s přímým vlivem na cenu pojištění je místo bydliště. Ve větších městech dochází k většímu počtu dopravních nehod, a proto tento faktor zvyšuje cenu pojistky. Do konečné ceny havarijního pojištění tedy vstupuje několik rizikových faktorů, na základě kterých se vypočítá její konečná hodnota.