Kdy můžu vybrat penzijní spoření?

Při výběru peněz z penzijního připojištění máte na výběr z několika možností. Záleží pouze na Vás, pro který se rozhodnete.

Možnosti výplaty penze z doplňkového penzijní spoření jsou následující:


1) Řádné ukončení smlouvy


Předdůchod – nárok vzniká při dosažení věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk a při splnění dalších podmínek

Jednorázové vyrovnání – nárok vznikne po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let

Invalidní penze na určenou dobu – přiznává se nejméně po 36 měsících spoření a při současném přiznání třetího stupně invalidity

Starobní penze na určenou dobu – nárokuje se minimálně po 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let


2) Uhrazení jednorázového pojistného


Penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu – nárok vzniká minimálně po 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let

Doživotní penze – nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let


3) Předčasné ukončení smlouvy


Odbytné – po 12 měsících spoření vzniká nárok na odbytné, vyplácí se vložené peníze a jejich zhodnocení kromě státních příspěvků