Kdy mám nárok na dvojnásobné plnění?

Pojišťovna poskytne dvojnásobné plnění v případě, že se stane úraz při dopravní nehodě a dále pokud dojde k úrazu dítěte během školních prázdnin vyhlášených MŠMT. Pokud se stane úraz dítěti během školních prázdnin při dopravní nehodě, pojistné plnění se násobí pouze jednou, nikoli dvakrát.