Kdo si může založit dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

DIP si může v Monetě založit jen fyzická osoba neboli občan. Musí být zároveň daňovým rezidentem zemí Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru kromě Irska nebo daňovým rezidentem Velké Británie, Švýcarska, Ukrajiny, Vietnamu nebo Jižní Koreji.