Kdo ještě může pomoci při řešení dluhů?

Pokud Vám příjmy dlouhodobě nestačí na pokrytí výdajů, můžete využít některý z veřejných programů poskytujících poradenství při finanční tísni, například Poradna při finanční tísni, o. p. s. nebo Člověk v tísni o. p. s.