Kdo je ručitel?

Ručitel je osoba, která se věřiteli písemně zaváže vyrovnat dluh, pokud ho dlužník sám nesplatí. Za splnění tohoto závazku ručitel odpovídá svým movitým i nemovitým majetkem do výše pohledávky.

Kdo může být ručitelem
Ručit může pouze plnoletá osoba, kterou banka bude jako ručitele akceptovat.
Ručitel nesmí mít žádné nesplacené závazky z dřívějška. Ještě před podpisem závazku proto ručitel prochází podobným hodnotícím procesem jako žadatel o úvěr. Věřitel zjišťuje informace o jeho platební morálce, prověřuje ho v registru dlužníků a další.

Vznik ručení
Ručení vzniká podpisem ručitelského prohlášení, ve kterém se uzavírá dohoda mezi ručitelem a věřitelem. V tomto prohlášení neboli ručitelském závazku jsou uvedeny veškeré potřebné informace a ručitel svým podpisem potvrzuje, že je ochotný v případě nesplácení přijmout závazky na sebe.

Ručitelský závazek má několik důležitých vlastností. Například automatický zánik ručitelského závazku se zánikem závazku dlužníka, třeba při splacení dlužné částky. Ručitel se také může zavázat za ručení v menším rozsahu a nemusí na sebe brát rozsah celého úvěru.

Více ručitelů
Za jednu pohledávku může ručit více osob – každá buď za celý dluh, nebo pouze za jeho část. Pokud však některý ručitel písemně neomezí rozsah svého ručení jen na určitou část dluhu, pak ručí automaticky za celý dluh.

Průběh ručení
Věřitel má právo domáhat se plnění závazku od ručitele jen v případě, že dlužník nesplnil svůj závazek v přiměřené lhůtě ani poté, co ho k tomu věřitel písemně vyzval. Této výzvy však není třeba, pokud ji věřitel nemůže doručit, nebo pokud je zřejmé, že dlužník svůj závazek nesplní, například při vyhlášení konkurzu. Ručitel, který splní závazek, za který ručí, nabývá vůči dlužníkovi práva věřitele.

Zánik ručení
Ručení zaniká vyrovnáním dluhu, který zajišťuje, nebo písemnou dohodou s věřitelem o ukončení ručení.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5