Kde mohu úvěr Expres Business získat a co k tomu budu potřebovat?

Úvěr pro živnostníky můžete získat:
a) sjednáním a podepsáním online
b) kompletním sjednáním na pobočce


Co pro sjednání budete potřebovat?

Sjednání online do 500 000 Kč: 
- dva doklady totožnosti


Sjednání na pobočce do 500 000 Kč:
- dva doklady totožnosti


Sjednání na pobočce od 500 001 Kč do 2 500 000 Kč:
- dva doklady totožnosti
- daňové přiznání za poslední dvě účetní období (nevyžadujeme u vybraných profesních skupin*)
- souhlas manžela nebo manželky


*Vybrané profesní skupiny: lékaři včetně zubních lékařů, veterináři, lékárníci, notáři, exekutoři, advokáti, daňoví poradci, auditoři, architekti, odhadci, autorizovaní inženýři, soudní tlumočníci a soudní znalci