Kde mohu úvěr Expres Business získat a co k tomu budu potřebovat?

Výše úvěru do 600 000 Kč: 
- sjednání online nebo na pobočce

Co pro sjednání budete potřebovat:
- dva doklady totožnosti (platí pro nové klienty nebo stávající klienty s předschválenou nabídkou)


Výše úvěru od 600 001 Kč do 2 500 000 Kč:
- sjednání pouze na pobočce

Co pro sjednání budete potřebovat:
- dva doklady totožnosti
- až dvě daňové přiznání a souhlas manžela nebo manželky
- zjednodušené dokladování u vybraných profesních skupin: lékaři včetně zubních lékařů, veterináři, lékárníci, notáři, exekutoři, advokáti, daňoví poradci, auditoři, architekti, odhadci, autorizovaní inženýři, soudní tlumočníci a soudní znalci