K čemu je mi cílová částka, musím ji mít dospořenou?

Cílová částka je nejdůležitější pro ty klienty, kteří si plánují vzít úvěr ze stavebního spoření. Pokud úvěr ze stavebního spoření, který je vázán pouze na výdaje spojené s bydlením, využít nehodláte, pak je pro Vás cílová částka spíše orientační metou. Možná Vás překvapí, že není žádoucí přesáhnout cílovou částku. Pokud účastník přesáhne cílovou částku (přespoření), jedná se o porušení smlouvy. Stavební spořitelna to může řešit několika způsoby, a to jednostranným zvýšením cílové částky (spojeno s úhradou poplatku za navýšení), nebo vrácením celé platby, která způsobila přespoření.