Je třeba ztrátu osobní věci dokládat protokolem od Policie ČR?

V případě ztráty osobní věci není třeba kontaktovat Policii ČR. Pokud ale dojde k odcizení osobní věci, je třeba doložit kopii dokladu od Policie ČR nebo orgánu činného v trestním řízení o oznámení odcizení karty a osobních věcí.