Jaký typ nemovitosti lze zastavit?

Jako zástavu lze využít rezidenční či nerezidenční nemovitost nebo zemědělskou půdu včetně trvalého travního porostu. Zástava se musí nacházet na území ČR. Nemovitost musí být zkolaudovaná a nesmí být v havarijním stavu.