Jaké kroky může MONETA Money Bank uskutečnit v případě dlužnosti klienta?

V případě prodlení klienta s úhradou pohledávek je MONETA Money Bank oprávněna zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah s klientem, prohlásit svým rozhodnutím závazek klienta za ihned splatný, pozastavit poskytování bankovních produktů a služeb klientovi. Dále je oprávněna vymáhat splatný dluh klienta, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za klientem, informovat Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS – zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925.

Pro bližší informace o stavu smlouvy je možné nás kontaktovat.