Jaké jsou podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření?

MONETA Stavební Spořitelna provádí pravidelně každý měsíc kontrolu všech smluv o stavebním spoření, zda splnily podmínky pro přidělení cílové částky. Jakmile dojde ke splnění všech podmínek k přidělení cílové částky, klient je informován, že má možnost využít úvěru ze stavebního spoření.

Pro získání úvěru ze stavebního spoření je třeba splnit všechny tyto podmínky:

  • Spořit na smlouvě o stavebním spoření minimálně 2 roky
  • Naspořit na smlouvě o stavebním spoření minimálně částku uvedenou ve Sdělení banky (např. 40 % z výše cílové částky) v závislosti na sjednaném tarifu
  • Dosáhnout tzv. bodového hodnocení, což je ukazatel délky spoření a výše zůstatku účtu ve vztahu cílové částce. Jeho minimální výši najdete ve Sdělení banky. Vzorec k výpočtu najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách MONETA Stavební Spořitelny.