Jaké doklady potřebuji k založení účtu Obchodní konto Komfort jako právnická osoba?

2 doklady totožnosti, výpis z obchodního rejstříku, případně jiný právně způsobilý doklad prokazující právní subjektivitu – například zřizovací listinu, osvědčení, registraci u ministerstva.