Jaké doklady po mně budete požadovat pro ověření trvalého poklesu či krátkodobého výpadku příjmů?

Vaši žádost je vhodné doložit patřičnými dokumenty prokazujícími zhoršení Vaší finanční či životní situace. To bude mít vliv na posouzení žádosti. Můžete doložit například výpověď ze zaměstnání, dohodu o ukončení pracovního poměru, potvrzení o invaliditě či snížené pracovní schopnosti, lékařskou zprávu, potvrzení o hospitalizaci, potvrzení o čerpání OČR z důvodu uzavření školského zařízení, daňové přiznání, živnost potvrzující podnikání v oboru dotčeném ekonomickou situací, pracovní smlouvu v dotčeném oboru atd.