Jaké doklady musím doložit pro založení konta?

Pro založení konta potřebujete platný občanský průkaz a dále osvědčení o způsobilosti vykovávat Vaši činnost. V případě insolvenčního správce – Rozhodnutí soudu o jmenování insolvenčním správcem či Pravomocné povolení vykonávat činnosti insolvenčního správce vydané Ministerstvem spravedlnosti, v případě advokáta – Osvědčení o zápisu do seznamu advokátů nebo Identifikační průkaz advokáta, v případě notáře – Jmenovací dekret Ministerstva spravedlnosti, průkaz notáře.