Jaké doklady budu pro zřízení služby Flexikredit potřebovat?

Občané ČR předkládají platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list). Ostatní žadatelé předkládají cestovní pas a povolení k trvalému pobytu na území ČR. Dále jsou potřeba dva telefonní kontakty (jeden domů a druhý do zaměstnání) a doklad o trvalém příjmu:


  • - Jste-li zaměstnanec, potvrzení o příjmu ne starší než 30 dnů v případě žádosti o Flexikredit na částku vyšší než 30 000 Kč.
  • - Jste-li podnikatel, aktuální daňové přiznání za minulý rok a doklad prokazující oprávnění podnikat (výpis z živnostenského rejstříku nebo koncesní listinu).
  • - Jste-li důchodce, důchodový výměr.

Banka je oprávněna doklad o trvalém příjmu dovyžádat.


Upozornění:
Splněním všech zde uvedených podmínek nevzniká žadateli právní nárok na uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru. MONETA Money Bank, a.s. si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.