Jaká bude státní podpora u stavebního spoření 2024?

Maximální státní podpora s platností od 1. 1. 2024 bude činit v kalendářním roce 1 000 Kč na osobu. Vypočítá se jako 5 % částky, kterou sami za rok naspoříte. Nejvýhodnější zhodnocení stavebního spoření tak získáte, když stranou odložíte alespoň 20 000 Kč v kalendářním roce. Můžete se volně rozhodnout, zda to bude jednorázově nebo po menších částkách.

Kdo má nárok na státní podporu u stavebního spoření?

Nárok na státní podporu u stavebního spoření si můžete činit, pokud jste občanem České republiky nebo občanem Evropské unie s vydaným povolením pobytu na území ČR a přiděleným rodným číslem, nebo i jen pokud máte trvalý pobyt na území ČR a přiděleno české rodné číslo. Za právnickou osobu (firmu, nadaci, společenství vlastníků jednotek a podobně) můžete také účet stavebního spoření založit, stát ale bohužel na Vaše spoření přispívat nebude.

 

Pokud si účtů stavebního spoření založíte více, třeba i u různých bankovních institucí, přispěje Vám stát na ty z nich, u kterých o přiznání podpory požádáte, ovšem jen do celkové částky 1 000 Kč ročně. Protože je státní podpora u stavebního spoření vázána na osobu, nikoli na účet, hodí se naopak účet zařídit všem Vašim dětem.

 

Zajistíte jim tak do budoucna prostředky ať už na první bydlení, nebo klidně na lepší školu. Po skončení vázací doby můžete své našetřené peníze použít na cokoliv.
 

Podmínky stavebního spoření pro státní podporu

Jistá omezení však stavební spoření a státní podpora po 6 letech má. Při čerpání státní podpory je mimo jiné nutností splnit podmínky stavebního spoření a ponechat veškeré zaslané finance na účtu po dobu 6 let. V průběhu šestileté vázací lhůty lze sice vypovědět a peníze vybrat dříve, ztratíte tím ale nárok na státní příspěvek, který se při vyplacení účtu vrátí do státní kasy.