Jak zablokovat platební kartu?

Pokud ztratíte platební kartu anebo Vám ji ukradnou, zablokujte ji co nejdříve.

Platební kartu můžete zablokovat několika způsoby. Dočasnou blokaci karty můžete provést sami během pár vteřin ve Smart Bance v sekci Karty, Detail karty. Dočasnou blokaci karty můžete nastavit maximálně na 30 dní. Při jejím nastavení si určíte den, kdy Vám kartu opět odblokujeme. Odblokování karty Vám potvrdíme SMS zprávou.

Dočasnou blokaci nevyužívejte v případě ztráty či zcizení karty, nebo při podezření, že kartu měla v ruce třetí osoba – je zde riziko, že si mohla opsat údaje z karty a mohlo by následně dojít k jejímu zneužití. V těchto případech vždy požádejte o trvalou blokaci a nechte si vystavit novou kartu.

Pokud chcete kartu zablokovat trvale, například poté, co Vám ji spokl bankomat, zavolejte na náš Zákaznický servis na telefonním čísle 224 442 424. Kartu již pak nejde zpětně aktivovat, takže naše specialisty rovnou požádejte o vydání nové.