Jak vypovědět pojistnou smlouvu?

Univerzální postup při výpovědi pojistné smlouvy neexistuje, liší se podle druhu pojistné smlouvy i pojišťovny.

Postup při výpovědi pojistné smlouvy je uveden v konkrétní pojistné smlouvě a najdete ho také ve všeobecných pojistných podmínkách. Obecně doporučujeme smlouvu vždy vypovědět písemně a předat na přepážce patřičné pojišťovny nebo zaslat doporučeně poštou. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem.