Jak vypočítat úroky a RPSN?

Pro porovnání úvěrů je z pohledu klienta RPSN důležitější než úroková sazba.

Úroková sazba je odměna, kterou platí klient bance za půjčení peněz. Výpočet úroku se odvíjí od toho, jestli je úroková sazba fixní po celou dobu splácení úvěru a na jak dlouhé období se úroková sazba aplikuje. Nejčastěji se setkáváme s roční úrokovou sazbou, která se označuje latinskou zkratkou p.a. Můžeme se také setkat i s půlroční, kvartální nebo měsíční úrokovou sazbou.


Při anuitním způsobu splácení platí klient po dobu trvání úvěru pravidelná splátky, přičemž každá z těchto splátek obsahuje část úhrady jistiny a část splátky úroku.


RPSN neboli Roční Procentní Sazba Nákladů je hodnota, jejíž výpočet obecně definuje zákon. Její výpočet je poměrně složitý a používá se pro něj speciální vzorec. To podstatné pro klienta je, že RPSN představuje procentní vyjádření celkových nákladů (z výše úvěru) spojených s poskytnutou půjčkou hrazených klientem za 1 rok a vyjadřuje skutečnou cenu úvěru. Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že ujednání ve smlouvě o úvěru (zejm. výše poplatků) zůstanou platná a po dohodnutou dobu nezměněná a že věřitel a spotřebitel splní řádně a včas své závazky. Cílem této hodnoty je umožnit klientovi komplexní a zároveň jednodušší srovnání jednotlivých úvěrů.


Představme si dvě nabídky na úvěr ve výši 50 tisíc Kč se splatností 2 roky. Jeden z nich má roční úrokovou sazbu 8 %, druhý pak úrokovou sazbu 7 %, ale pojí se s ním měsíční poplatek za vedení účtu 50 Kč. Čistě při pohledu na úrokovou sazbu můžeme nabýt dojmu, že úvěr s nižší úrokovou sazbou je výhodnější. Při pohledu na RPSN, která zohlední i poplatek za vedení účtu, ale klient zjistí následující, že RPSN prvního úvěru je přibližně 8,3 % a druhého úvěru asi 9,6 %. Klient se tak může snadno a na první pohled zorientovat a vidí, že první nabídka úvěru – i s vyšší úrokovou sazbu – je ve skutečnosti výhodnější.