Jak se měří inflace?

Měření inflace zahrnuje využití různých metod a ukazatelů. Nejčastěji se používá index spotřebitelských cen (CPI), který monitoruje cenové změny zboží a služeb v reprezentativním spotřebním koši.

Dále se při výpočtu míry inflace uplatňuje index výrobních cen (PPI), jenž sleduje cenové změny surovin, materiálů a produktů ve výrobním procesu. Deflátor HDP je pak ekonomický ukazatel, který kvantifikuje inflační tlak na celkovou ekonomiku, a získáte ho porovnáním nominálního a reálného HDP.

Pro přesnější vyhodnocení dopadu inflace na hodnotu peněz využijte inflační kalkulačku, která vám umožní vypočítat reálný nárůst cen na základě míry inflace.