Jak probíhá změna pojišťovny?

Prvním krokem při změně pojišťovny je ukončení stávající smlouvy.

Způsob ukončení smlouvy, požadavky na formu výpovědi, výpovědní lhůta a další náležitosti přesně popisuje pojistná smlouva, klient tyto informace najde také v pojistných podmínkách. Je třeba pamatovat na to, že pojistné podmínky mohou být u každé pojišťovny nebo produktu jiné.

Nejčastější způsob ukončení pojistné smlouvy je písemnou formou. Doporučujeme výpověď ve stanoveném termínu předat proti potvrzení na podatelně konkrétní pojišťovny nebo zaslat doporučeně poštou. Například u smlouvy o povinném ručení je stanoveno, že výpověď musí klient doručit písemnou výpověď alespoň šest týdnů před koncem výročí smlouvy.


Nová pojišťovna, kam se klient rozhodl přestoupit, může klientovi v některých případech pomoci s vyřízením výpovědi a sjednáním nového produktu. Tento postup je individuální a záleží na přístupu konkrétní pojišťovny. Podrobné informace ke změně pojišťovny klient může získat na klientské infolince, webových stránkách nebo při návštěvě pobočky pojišťovny.