Jak postupovat v případě, stanete-li se účastníky dopravní nehody, kde nejde o totální škodu?

Dopravní nehoda, nejde o totální škodu:
Dopravní nehodu máte za povinnost hlásit policii v případě, že škoda na vozidle přesahuje 100 000,- Kč nebo se účastníci dopravní nehody neshodnou na tom, kdo je viníkem.
Je důležité dopravní nehodu nahlásit pojišťovně a leasingové společnosti.

Na základně obchodních podmínek jste zplnomocněn k úplnému vyřízení jakékoliv pojistné události tzn. k zaregistrování pojistné události u pojišťovny a k dohodě o prohlídce poškozeného vozidla s likvidátorem příslušné pojišťovny.

Likvidátor pojišťovny si poškozené vozidlo vyfotí a sepíše o něm zápis. V žádném případě nesmíte vozidlo opravit dřív, než bude prohlédnuto likvidátorem!