Jak postupovat v případě, stanete-li se účastníky dopravní nehody?

Dopravní nehoda, kde nejde o totální škodu:

Dopravní nehodu máte za povinnost hlásit policii v případě, že škoda na některém z vozidel přesahuje 100 000 Kč, dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob, vznikne-li škoda na majetku třetích osob, komunikace příp. veřejném majetku nebo se účastníci dopravní nehody neshodnou na tom, kdo je viníkem.

Je důležité dopravní nehodu nahlásit pojišťovně a leasingové společnosti.

Na základně obchodních podmínek jste zplnomocněn k úplnému vyřízení jakékoliv pojistné události tzn. k zaregistrování pojistné události u pojišťovny a k dohodě o prohlídce poškozeného vozidla s likvidátorem příslušné pojišťovny.

Likvidátor pojišťovny si poškozené vozidlo vyfotí a sepíše o něm zápis. V žádném případě nesmíte vozidlo opravit dřív, než bude prohlédnuto likvidátorem!