Jak postupovat při odstoupení nebo přistoupení klientů uvedených v úvěrové smlouvě?

Vyplňte Žádost o změnu dlužníka, kterou najdete na webu na stránce Dokumenty ke stažení - Hypotéky. Vyplněný a podepsaný formulář spolu s dalšími podklady zašlete na adresu MONETA Money Bank uvedenou na formuláři.