Jak postupovat při odstoupení nebo přistoupení klientů uvedených v úvěrové smlouvě?

Vyplňte Žádost o změnu dlužníka a podepsanou ji spolu s dalšími podklady zašlete na adresu MONETA Money Bank uvedenou na formuláři.