Jak postupovat, pokud platba odešla na špatný účet?

Při zaslání platby na neexistující účet se Vám částka vrátí automaticky do 5 pracovních dní. Existenci účtu si ověříte u banky příjemce. Pokud účet existuje, můžete zažádat ve své Internet Bance přes novou zprávu s tématem Žádost o vrácení chybné platby. Informace poté zašleme příjemci platby.

Při platbě na účet, který neexistuje, se finance automaticky vrátí zpět do 5 pracovních dní. Existenci účtu ověříte u banky příjemce.

Pokud účet existuje a nemáte možnost se s protistranou spojit, můžete zadat žádost ve své Internet Bance přes novou zprávu, kde zvolíte téma Žádost o vrácení chybné platby. Informace poté zašleme příjemci platby. Žádost je zpoplatněna dle sazebníku poplatků. Vrácení platby není možné garantovat. Záleží pouze na příjemci platby, zda a kdy platbu vrátí.