Jak nejlépe zhodnotit úspory?

Hodnotu úspor můžeme navýšit pomocí řady spořicích produktů a finančních nástrojů.

Pro vytváření a zhodnocování úspor existuje celá řada důvodů. V prvé řadě by to měla být snaha vytvořit si dostatečnou finanční rezervu na pokrytí nečekaných výdajů, například rozbitého spotřebiče, nebo pro případ ztráty zaměstnání jednoho ze členů domácnosti. Doporučená výše takovéto finanční rezervy jsou tři měsíční příjmy domácnosti. Ve druhé řadě to jsou úspory, kterými v delším časovém horizontu uspokojujeme své potřeby, například koupě automobilu nebo stavba domu.

Možností, jak zhodnocovat úspory, je mnoho. Pro jejich výběr je důležité, o jaký typ úspor se jedná. Pokud jsme fázi tvorby finanční rezervy, ze které potřebujeme peníze v případě potřeby rychle čerpat, musíme dát přednost likviditě před výnosem. Vhodnými nástroji mohou být bankovní spořicí účty. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a 15% srážkové dani z realizovaného výnosu, můžeme zvážit kombinaci spořicích účtů s nástroji peněžního trhu. Při držení cenných papírů minimálně po dobu 3 let je poplatník osvobozen od daně z příjmu z prodeje cenných papírů při splnění tohoto tzv. časového testu. Daň z příjmu fyzických osob z prodeje cenných papírů se dále neplatí, v případě, že fyzická osoba prodá cenné papíry do tří let od jejich nabytí, pokud příjmy z tohoto prodeje nepřesáhnou částku 100 000 Kč.

Pro zhodnocování úspor je důležité si ujasnit, na jak dlouho můžeme volné peníze investovat a jak vysokou míru rizika při tom uneseme. Rozdíl mezi investicí na 2 roky a na 20 let je totiž zásadní, podobně jako velikost rizika v rozdílných časových horizontech. Pokud patříte mezi velmi opatrné investory s krátkým časovým horizontem pro investování v rozpětí 3 až 5 let, měli byste většinu peněz vložit do aktiv, které nekolísají nebo kolísají jen velice málo. Základem jsou například termínovaný vklad, spořicí účet, fond peněžního trhu a fondy dluhopisové. Také můžete menší část investovat do nemovitostního fondu. Rozhodně byste se měli vyhnout investicím do komodit typu zlato nebo ropa a v žádném případě nespekulovat na růst či pokles měn.

Pokud je Váš investiční horizont delší a odolnost vůči riziku větší, můžete zvážit odvážnější investice. I zde platí, se musí investovat do aktiv, u kterých je potenciál dlouhodobého růstu. Hlavní část investice může směrovat do akcií a akciových fondů, menší část pak do nemovitostního fondu a do dluhopisů.