Jak mohu zažádat o úvěr a co budu k žádosti potřebovat?

Budete potřebovat účetní výkazy za poslední dvě daňová období.