Jak mohu předčasně splatit úvěr ze stavebního spoření nebo jeho část?

U tarifů NaÚvěr N3 a NaÚvěr Z3 stačí poslat mimořádnou splátku se specifickým symbolem uvedeným v úvěrové smlouvě. Tuto mimořádnou splátku máte zdarma v těchto případech:

  • Maximální výše splátky ke dni výročí úvěru nepřekročí 25 % z výše poskytnutého úvěru
  • Splátka úvěru je provedena z pojištění zajišťujícího daný úvěr
  • V období 3. měsíce před změnou úrokové sazby (týká se tarifů NaÚvěr N3 a NaÚvěr Z3)
  • V důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela či partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení

V ostatních případech je mimořádná splátka zpoplatněna dle sazebníku. U ostatních tarifů je možné hradit vyšší splátky a nejsou zde žádné poplatky za mimořádnou splátku.