Jak lze získat maximální výši státní podpory?

Na maximální výši státní podpory má právo každý klient, pokud bude na účet jeho stavebního spoření k 31. 12. připsáno v daném kalendářním roce alespoň 20 027 Kč. Pokud jste v předchozím kalendářním roce naspořili více, další rok se částka nad 20 000 Kč převede a převedená částka přičte k naspořené částce. Je zcela na Vašem rozhodnutí, zda částku vložíte na účet v jedné platbě, nebo zvolíte pravidelný příkaz k úhradě. Pokud dáváte přednosti pravidelným platbám, doporučuje se částka 1 700 Kč měsíčně po celý rok.