Jak komunikovat s MONETA prostřednictvím třetí osoby?

Pokud máte zájem, abychom Vaše záležitosti řešili s třetí osobou, je nutné dodat některý z následujících dokumentů.

– Plná moc s Vaším podpisem ověřeným notářem, na matrice, na Czech Pointu, nebo kterékoli pobočce MONETA Money Bank. V případě zájmu můžete použít náš formulář, který najdete ve Všeobecných dokumentech v sekci Správa pohledávek.
– Usnesení o ustanovení opatrovníka
– Listina o ustanovení opatrovníka

Banka je oprávněna po klientovi požadovat, dle čl. 10. Všeobecných produktových podmínek, aby byl každý dokument, kterým Klient udělil třetí osobě oprávnění jej zastupovat, písemný, určitý a dostatečně specifický s úředně či jinak pro Banku vyhovujícím způsobem ověřeným podpisem Klienta. Banka je oprávněna odmítnout přijetí dokumentu zejména v případě, kdy s ohledem na datum jeho udělení vzniká pochybnost, zda zastoupení nebylo odvoláno nebo v případě, že zmocněnec zmocní třetí osobu.

Dokument zašlete na následující adresu:

MONETA Money Bank, a. s.
Správa pohledávek
Na Rovince 871
720 00 Ostrava - Hrabová

Na základě takového dokumentu bude Vámi zmocněná osoba oprávněna jednat za Vás v uvedeném rozsahu.