Jak je určen počátek a konec pojištění podnikání?

Pojištění je platné od data platnosti pojistné smlouvy, pokud je v odpovídající lhůtě připsána částka pojistného na účet poskytovatele pojištění, kterým je Direct pojišťovna, a.s. Pojištění se sjednává na dobu určitou, či neurčitou.
V případě doby určité je v pojistné smlouvě uveden sjednaný konec pojištění. V případě doby neurčité není konec pojištění pevně stanoven.
Způsob ukončení smlouvy je uvedený v pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění podnikání.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5