Jak je určen počátek a konec u pojištění splátek a výdajů?

Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hod dne následujícího po dni, kdy pojištění splátek a výdajů vzniklo. Konec pojištění se stanoví na 23:59 hodin dne, kdy došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění.