Jak je určen počátek a konec pojištění?

Pojištění je platné od následujícího dne po dni přistoupení k pojištění. Pojištění pro případ zneužití jednotlivé platební karty začne platit v okamžiku aktivace příslušné platební karty. Posledním dnem pojištění je den, ve kterém banka obdrží výpověď běžného účtu nebo dojde ke zrušení běžného účtu, ze kterého je placena úhrada pojištění. Další druhy zániku jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách.