Jak je to s pojištěním vkladů?

Municipality nejsou zahrnuty do Systému pojištění pohledávek z vkladů. V případě, že municipalita doloží daňový výkaz za 12 měsíců, ve kterém daňové příjmy nepřesáhnou částku 500 000 EUR, tak jsou její vklady do 100 000 EUR (na běžném účtu, spořicím účtu a termínovaném vkladu) pro určité období pojištěné. Daňový výkaz je třeba dokládat každý rok. Pro pojištění na rok 2023 je třeba doložit daňové přiznání z roku 2021.