Jak je to s nepravidelnými poplatky, např. pokud chci využít nějakou ze zpoplatněných služeb?

Všechny nepravidelné poplatky jsou i nadále standardně účtovány v momentu využití příslušné zpoplatněné služby.