Jak je to s kurzovým rizikem?

Portfolio fondu je denominované v EUR nebo jsou dluhopisy zajištěny do EUR. EUR třída je následně zajištěna do české koruny.
Toto zajištění se týká celé jistiny, kterou klient vkládá do fondu.
Výplata výnosů není následně měnově zajištěna. Pokud česká koruna posílí např. o 5 %, z výnosu vypláceného ročně to ubere 0,15 %.
Naopak pokud česka koruna versus euro oslabí, roční výnos bude vyšší než 3 %.