Jak investovat do podílových fondů?

Vždy investujte jen do toho, čemu rozumíte, nebo se poraďte s odborníkem.

Pokud se v investování příliš nevyznáte, domluvte si schůzku s investičním poradcem. Ten musí mít ke své činnosti, tedy investičnímu poradenství, licenci od regulátora, v České republice je to ČNB. Pozor na záměnu investičního a finančního poradce. Finanční poradce Vám v oblasti investování nijak radit nesmí, tedy pokud k tomu nevlastní licenci ČNB.


Již řadu let platí evropská direktiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive), jejímž cílem byla snaha alespoň částečně chránit klienty při investování. Jeho součástí je profilování klientů, kdy při prodeji investičních nástrojů musí jejich poskytovatel nejprve vyhotovit s klientem tzv. test přiměřenosti. Tento test se provádí prostřednictvím krátkého investičního dotazníku, kde se zejména zjišťuje, jaké odborné znalosti a zkušenosti má klient s investováním. Podle toho může prodávající ukázat klientovi produkty buď s nízkou, nebo vysokou rizikovostí. Pokud se klient rozhodne využít služeb investičního poradenství či správy portfolia, musí s ním obchodník udělat podrobnější test tzv. test vhodnosti, jehož cílem je zjistit jeho majetkové poměry a investiční cíle včetně tolerance k riziku. Opět se tento test provádí prostřednictvím investičního dotazníku, tentokrát již obsáhlejší formou otázek.


Při investování zachovávejte chladnou hlavu a nepodléhejte módním trendům, které se i zde čas od času objeví. Jednou jsou „in“ třeba investice do IT průmyslu, jindy zase do ekofarem. Určitě byste ale neměli dát všechny peníze do jednoho odvětví jen proto, že se o něm zrovna píše v novinách nebo na internetu. Základ dlouhodobého portfolia by měly tvořit firmy z různých sektorů z rozvinutých zemí, hlavně z USA a Evropy.