Jak funguje bezúročné období?

Bezúročné období může být na kreditních kartách různé. Například na naší kreditní kartě Smart je to až 50 dní.

Bezúročné období se skládá z měsíční účetní části a následného období pro uhrazení a vztahuje se na určité, předem stanovené typy transakcí (v případě kreditní karty Smart se jedná o platby kartou u obchodníka a výběry). Od vystavení měsíčního výpisu máte určitou dobu na uhrazení svých závazků, v MONETA Money Bank je to 20 dní.

V případě uhrazení celkové čerpané částky uvedené ve výpise v termínu splatnosti neplatíte žádné úroky. Pokud bezúročné období nevyužijete, bude každá transakce z výpisu zpětně úročena (úrokovou sazbou dle aktuálně platného úrokového lístku), a to ode dne provedení nákupu nebo výběru, až do úplného doplacení čerpané částky. Úroková sazba se uplatní pouze na tu část čerpání, která nebyla do data splatnosti splacena.