Jak bude probíhat splacení první splátky po odkladu?

Ve splácení budete pokračovat tak, jak jste zvyklí. Abyste na následující splátku neopomněli, připomeneme Vám blížící se konec odkladu splátek SMS zprávou. Pokud máte sjednáno pojištění schopnosti splácet, nebo platíte pravidelné měsíční poplatky za vedení úvěrového účtu/správu úvěrového obchodu, buďte připraveni, že první splátka po odkladu, bude navýšena o tyto poplatky akumulované za dobu odkladu.