Kdo na fungování fondu, resp. investiční společnost dohlíží?

Regulace v České republice je velmi přísná a odpovídá požadavkům Evropské unie. Konkrétně se jedná o tyto úrovně regulace a kontroly:

Základem je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Nejvyšším dozorovým orgánem je Česká národní banka, která uděluje licenci k obchodování a v případě nutnosti může licenci i odebrat. Obchodník je povinen v pravidelných intervalech informovat ČNB o všech podstatných záležitostech a obzvláště o těch, které mají dopad na investory.

Nad každodenním investováním dohlíží depozitář fondu. Depozitářem může být pouze banka s platnou licencí. Hlavní úlohou depozitáře je kontrola, zda hospodaření s majetkem fondu probíhá v souladu se statutem a platnými zákony. V případě jakéhokoliv porušení pravidel má depozitář povinnost obchodování pozastavit a upozornit ČNB.