Informace o výběrech hotovosti z karet vydaných v EU

Pro zúčtování výběru z bankomatu zákazníků s kartou vydanou k účtům vedeným v měnách EUR, PLN, SEK, DKK, NOK či CHF aplikujeme na bankomatu MONETA Money Bank při volbě DCC přirážku ve výši 15 % vůči poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky (ECB), platnému ke dni zúčtovaní.

 

Karetní asociace Visa a Mastercard definovaly pravidla pro nabízení DCC zahraničním zákazníkům. Zákazník může tuto službu odmítnout a provést výběr s následnou měnovou konverzí provedenou jeho vydavatelskou bankou. Při výběru kartami asociace Mastercard může zákazník v některých případech ještě poté obdržet nabídku „Special offer“ se sníženou přirážkou (ve výši dvou třetin původní přirážky ke kurzu ECB) při výběru o polovinu většího objemu měny. V případě odmítnutí všech nabídek DCC bude při výběru z bankomatu aplikován jednorázový poplatek surcharge fee v aktuální výši, o kterém zákazník bude předem informován.

 

Dynamic Currency Conversion (DCC) je volitelná služba, která umožňuje zákazníkům s platební kartou vydanou mimo území České republiky provést výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank v české měně s automatickým zúčtováním v měně účtu zákazníka. Hodnota transakce je dynamicky převedena na měnu jeho účtu u domácí (vydavatelské) banky, která již další měnovou konverzi neprovádí.