Informace o platbách kartou v cizí měně

- Banka zúčtovává platby kartou v měně účtu, ke kterému byla karta sjednána. Částka platby provedené v jiné měně se přepočítává podle směnného kurzu a pravidel karetní asociace Mastercard nebo Visa, zvýšený o přirážku uvedenou níže. Na kurzy karetních asociací nemají banky žádný vliv.

- Pro zúčtování transakcí v cizí měně využíváme aktuální kurz asociace Visa nebo Mastercard zvýšený o přirážku ve výši 3,2 %.

- Částka blokovaná po provedení transakce v cizí měně obvykle není stejná jako následně zúčtovaná částka. Je to dáno tím, že kurz ke dni blokace a kurz ke dni stržení částky se liší.

- Procentní přirážka k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky se tak odvíjí od kurzů karetních asociací Aktuální výše procentních přirážek k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky najdete zde.