Informace o platbách kartou v cizí měně

- Banka zúčtovává platby kartou v měně účtu, ke kterému byla karta sjednána. Částka platby provedené v jiné měně se přepočítává podle směnného kurzu a pravidel karetní asociace Mastercard nebo Visa, zvýšeného o přirážku uvedenou níže. Na kurzy karetních asociací nemají banky žádný vliv.

- Pro zúčtování transakcí v cizí měně využíváme aktuální kurz asociace Visa nebo Mastercard zvýšený o přirážku ve výši 3,2 %.

- Částka blokovaná po provedení transakce v cizí měně je obvykle stejná jako následně zúčtovaná částka. V některých případech se ale může lišit a je to dáno pravidly karetní asociace Mastercard nebo Visa.

- Procentní přirážka k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky se tak odvíjí od kurzů karetních asociací Aktuální výše procentních přirážek k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky najdete zde.