Informace o platbách kartou v cizí měně

Karty MONETA Money Bank umožňují našim klientům automaticky platit v zahraničí.

Banka zúčtovává platby kartou v měně účtu, ke kterému byla karta sjednána. Částka platby provedené v jiné měně se přepočítává podle směnného kurzu a pravidel karetní asociace Mastercard nebo Visa.

Po provedení transakce v cizí měně je na účtu zablokovaná částka dle kurzu karetní asociace, bez obchodní přirážky. Při zúčtování transakce je následně využit aktuální kurz asociace Visa nebo Mastercard zvýšený o přirážku ve výši 3,2 %. Na kurzy karetních asociací nemají banky žádný vliv.

Procentní přirážka k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky se tak odvíjí od kurzů karetních asociací. Aktuální výše procentních přirážek k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky najdete zde.