Informace o automatizovaném zpracování

Skupina MONETA při zpracovávaní osobních údajů využívá jak manuální postupy, tak i automatizované postupy prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií. V některých případech v důsledku automatizovaného zpracování osobních údajů může dojít k rozhodnutí, které má pro klienta právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká.

Jedná se zejména o případy žádosti o úvěr, kde v některých případech dochází k automatizovanému k ověření, zda klient splnil stanovené požadavky pro poskytnutí úvěru – ověřuje se zejména dlužnost klienta v rámci skupiny MONETA a v rámci úvěrových registrů a splnění dalších stanovených podmínek úvěru. Výsledkem takového ověřování může být i zamítnutí žádosti.

 

Klient má vždy právo uplatnit námitku vůči takovému rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro něho právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká. V takovém případě bude postup vedoucí k přijetí tohoto rozhodnutí přezkoumán určeným pracovníkem skupiny MONETA.