Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje skupina MONETA zpracovává jen po dobu nezbytnou ve vztahu k účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány.

Konkrétní doba zpracování osobních údajů je v případě uložení životopisu v databázi MONETA 5 let od jeho zaslání, v případě vzniku pracovního poměru potom 10 let od jeho skončení. V případě, že uchazeč nesouhlasí s uložením jeho životopisu v databázi MONETA, bude jeho životopis smazán po ukončení výběrového řízení.