Depozitní produkty Wüstenrot Hypoteční Banka

Do vyřešení dědického řízení s účtem nemůžete nakládat a je také zablokován pro odchozí platby.

Po ukončení dědického řízení je s účtem naloženo dle přání dědice a Usnesení o dědictví. Na základě žádosti dědice účet zrušíme nebo jej na něj převedeme.

Pravomocné Usnesení o dědictví (je nutné doložit úředně ověřenou kopii). Tu můžete zaslat nebo předat MONETA Money Bank společně se žádostí o převod nebo zrušení účtu: Dohoda/žádost o ukončení smlouvy a následné zrušení účtu

Kontakty:
Depozita Wüstenrot Hypoteční Banky: 257 092 111