Co potřebuji k nahlášení pojistné události na pojištěném majetku?

K nahlášení škody pojišťovna potřebuje:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Vaše identifikační údaje
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Identifikace poškození majetku – co je poškozené
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození

Povinnosti při vzniku škody
• Učiňte nutná opatření k tomu, aby se škoda dále nezvětšovala.
Kontaktujte Policii ČR, nasvědčují-li okolnosti spáchání trestného činu nebo přestupku.
• Bez zbytečného odkladu oznamte vznik škody, pravdivě a úplně popište rozsah škody, okolnosti jejího vzniku a další pojišťovnou požadované informace, a to jedním z níže uvedených způsobů:
• na klientskou linku Direct pojišťovny +420 221 221 221,
• e-mailem na adresu: info@direct.cz,
• elektronicky na www.direct.cz v sekci „Nahlásit škodu“,
• nebo na kterékoli pobočce Direct pojišťovny.

Proveďte fotodokumentacinásledků škody.
• Odstraňte následky škody až po souhlasu pojišťovny, což neplatí, pokud je to nutné z bezpečnostních, hygienických, ekologických či jiných závažných důvodů.
• Zašlete všechny dokumenty včetně překladů do češtiny těch dokumentů, jež jsou v cizím jazyce, jestliže o ně pojišťovna požádá.
• Předejte doklady potřebné k tomu, aby mohla pojišťovna Vám vyplacenou náhradu za škodu uplatňovat po tom, kdo Vám ji způsobil.
• Oznamte pojišťovně, pokud domněle či skutečně odcizená věc bude nalezena. V takovém případě pojišťovně oprávněná osoba vrátí rozdíl mezi vyplaceným plněním za danou věc a náklady na opravu závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5