Co když podnikám v pronájmu, mám si v rámci pojištění podnikání pojistit budovu?

Záleží, jak máte uzavřenou nájemní smlouvu. Budova může být pojištěna majitelem a cena pojištění je tím pádem zahrnuta v nájemném. V tomto případě není pojištění budov určené pro Vás.

Pokud je v nájemní smlouvě ustanoveno, že si má budovu pojistit nájemce, můžete si pojištění budov sjednat u Direct pojišťovny, a.s.

Pokud v nájemní smlouvě není stanoveno, kdo má budovu pojistit, je nejlepší se domluvit s pronajímatelem.