Co když nebude Smart Banka fungovat a já se nedostanu ke svým financím?

V případech, kdy plánujeme jakékoliv opravy nebo vylepšení, jsou z důvodu propojení nedostupné oba kanály, tedy jak Smart Banka, tak Internet Banka. Tyto plánované výpadky se vždy snažíme směrovat do nočních hodin, kdy je přihlášení do těchto kanálů obecně nejméně, a klienty o výpadku informovat dopředu. Pokud nastane jakýkoli nečekaný výpadek, situaci řešíme s tou nejvyšší možnou prioritou, aby byl dopad na naše klienty co nejmenší.