Co jsou strukturální fondy?

Strukturální fondy patří mezi nástroje regionální politiky EU. Pomocí dotací se rozdělují finanční prostředky, jejichž cílem je snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony členských států EU.

Peníze ze strukturálních fondů se čerpají v rámci tzv. programových období, která trvají obvykle 7 let. K naplnění cílů se používají tzv. operační programy (OP) obsahující bližší informace pro žadatele o dotaci. Celá politika je založena na principu solidarity mezi bohatšími a chudšími státy EU. Existují 2 základní typy strukturálních fondů EU.

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Zaměřuje se na rozvoj ekonomiky, investice jdou hlavně do modernizace infrastruktury, konkrétně např. do výstavby silnic a železnic, rozvoje infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, do podpory nových pracovních míst apod. Dále sem patří rovněž ekologická problematika, jako je např. odstraňování ekologických zátěží, výsadba zeleně či výstavba stokových systémů. V neposlední řadě podporuje ERDF rozvoj sportovišť, renovaci kulturních památek, zavádění elektronické veřejné správy, rozvoj turismu apod.

Evropský sociální fond (ESF)
Podporuje činnosti v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Patří sem například rozvoj vzdělávání, rekvalifikace nezaměstnaných, zvláštní programy pro osoby se zdravotním handicapem, pro děti a mládež, etnické menšiny apod. ESF podporuje zvyšování kvalifikace úředníků státní správy a programy odstraňující nerovnosti na trhu práce.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5