Co jsou přímé zahraniční investice?

Přímé zahraniční investice (PZI nebo FDI - Foreign Direct Investment) jsou investice společnosti působící v jedné zemi do subjektu působícího v druhé zemi

Aby se jednalo o přímé zahraniční investice, musí zahraniční investor získat v cílovém podniku podíl alespoň 10 %. Státy nabízejí pro usnadnění vstupu zahraničních investorů různé finanční výhody, tzv. investiční pobídky. V ČR spadají investiční pobídky pod agenturu CzechInvest zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Pohnutky zahraničního investora
Zahraničního investora vedou ke vstupu na trh v jiném státě různé pohnutky. Ty lze rozdělit podle odpovědí na následující otázky do 3 hlavních skupin:

1. Do jaké míry chce v cizím podniku rozhodovat?

  • menšinový podíl – podíl v rozsahu 10 až 50 %, o kontrolu se investor dělí s jiným vlastníkem, popř. vlastníky (místní podnikatel, stát apod.)
  • většinový podíl – podíl 51 % a více, investor může rozhodovat o řízení společnosti sám, klidně i proti vůli dalších menšinových vlastníků

2. Proč chce na cizí trh vstoupit?

  • hledání nových trhů – investor už je na cizím trhu zaveden a vytlačováním tamější výroby usiluje o ještě větší část trhu, snaží se při tom mj. snížit výdaje na zásobování nebo nahradit místní import
  • efektivita výroby – investor usiluje o snížení výrobních nákladů (levnější pracovní síla, dostupnější přírodní zdroje apod.)
  • získání specifik cizího trhu – investor se snaží získat podíl na místní zavedené značce, patentu apod.

3. Jakým způsobem hodlá do cizí společnosti, resp. na cizí trh vstoupit?

  • investice „na zelené louce“ – investor zakládá novou společnost (pobočku své nadnárodní firmy apod.), musí však počítat s určitou časovou prodlevou před zahájením provozu (stavba, administrativa, zaškolení zaměstnanců atd.)
  • investice „na hnědé louce“ – investor vstupuje do zastaralých, chátrajících nebo nevyužitých subjektů, investuje do jejich restrukturalizace, mění jejich vlastnickou strukturu atd.; v ČR bylo takto po roce 1989 privatizováno mnoho tuzemských podniků
  • fúze a akvizice – investor vstupuje do existující společnosti a přebírá její činnosti (sloučí se s ní, splyne, nebo ji převezme)

Všechny uvedené možnosti se v praxi mohou různě kombinovat.

Dopady přímých zahraničních investic
PZI mají na ekonomiku hostitelské země pozitivní i negativní dopady. Při privatizacích získávají místní vlády příjmy a dochází i k restrukturalizaci domácí, zpravidla méně výkonné ekonomiky, než ze které přichází investor. Často se daří zvyšovat export a vylepšovat příjmy státního rozpočtu, což napomáhá mj. ke stabilitě domácí měny. Zejména při zakládání nových podniků „na zelené louce“ se vytvářejí nová pracovní místa.

Za negativum lze považovat stav, kdy přímé zahraniční investice vytlačují místní investice a investor neusiluje o bezproblémové začlenění do hostitelské ekonomiky. Někdy se investor zaměřuje pouze na určitou fázi výrobního procesu, která nebývá technologicky obzvlášť náročná („montovny“). Zisky zahraničního investora také nezřídka odcházejí rovnou do jeho domovské země, což pro hostitelský stát často znamená výdaje na infrastrukturu poskytovanou investorovi, na daňové a jiné úlevy v rámci investičních pobídek atd., ale bez konečného přínosu pro státní rozpočet. Investor zakládající společnost „na zelené louce“ se někdy pokouší obcházet místní zákony a předpisy, tento způsob vstupu na cílový trh je často také doprovázen negativními vlivy na životní prostředí hostitelského regionu.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5